LÄNKAR

Om homeopati

Klassiska Homeopaters Yrkesförbund    -   www.klassiskahomeopater.se

Dagens Homeopati, nättidning om homeopati     -    www.dagenshomeopati.se

Vetenskapen om Homeopati    -    www.vetenskapenomhomeopati.se

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati    -    www.homeopatiframjandet.se

European Central Council for Homeopathy     -    www.homeopathy-ecch.org

European Committee for Homeopathy     -    www.homeopathyeurope.org

Homeopathy Research Institute     -   www.hri-research.org

Homeopathy Resource    -    www.homeopathyresource.wordpress.com

Whole Health Now     -    www.wholehealthnow.com

Homeopathy for Health in Africa     -    www.homeopathyforhealthinafrica.org

CEASE-terapi    -    www.cease-therapy.com

Om näring och hälsa

Dr. Mercola; aktuell info och bra artiklar om naturlig hälsa    -    www.mercola.com

Green Medicine; forskningsbas för naturliga substanser    -    www.greenmedinfo.com

Weston A Price Foundation; omfattande och informativ sida     -    www.westonaprice.org

Övrigt

Vaccin och biverkningar     -    www.vaccin.me© Margaretha Orvelius 2024